Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Exidiaceae

Europa
2 Exidia sp.
Exidia sp.