Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Sphingidae

Europa
3 Deilephila elpenor Zmrocznik gładysz
Deilephila elpenor
4 Hemaris tityus Fruczak trutniowiec
Hemaris tityus
4 Laothoe populi Nastrosz topolowiec
Laothoe populi
1 Macroglossum stellatarum Fruczak gołąbek
Macroglossum stellatarum
Ameryka Południowa
6 Aellopos sp. Zawisak
Aellopos sp.
1 Eumorpha labruscae Zawisak
Eumorpha labruscae
4 Pseudosphinx tetrio Zawisak
Pseudosphinx tetrio