Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Berberidaceae

Ameryka Południowa
8 Berberis microphylla (=buxifolia) Berberys bukszpanolistny
Berberis microphylla (=buxifolia)