Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Teloschistaceae

Europa
3 Xanthoria parietina Złotorost ścienny
Xanthoria parietina
Ameryka Południowa
6 Teloschistes flavicans
Teloschistes flavicans