Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Prochilodontidae

Ameryka Południowa
3 Prochilodus lineatus
Prochilodus lineatus