Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Hymenochaetaceae

Ameryka Północna
3 Phellinus tremulae Czyreń osikowy
Phellinus tremulae