Mapa taksonów

Gatunki z rodziny Pseudostigmatidae

Ameryka Południowa
3 Mecistogaster sp.
Mecistogaster sp.