Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Hymenoptera

Europa
3 Ancistrocerus gazella
Ancistrocerus gazella
4 Anthidium sp. Makatka
Anthidium sp.
6 Apis mellifera Pszczoła miodna
Apis mellifera
3 Bembix sp.
Bembix sp.
2 Sceliphron caementarium
Sceliphron caementarium
3 Sphex funerarius
Sphex funerarius
4 Xylocopa violacea Zadrzechnia fioletowa
Xylocopa violacea
Ameryka Północna
1 Bombus sp. Trzmiel
Bombus sp.
5 Dolichovespula maculata
Dolichovespula maculata
3 Eumenes fraternus
Eumenes fraternus
Ameryka Południowa
3 Camponotus sericeiventris
Camponotus sericeiventris
1 Gen. et sp. indet. 01
Gen. et sp. indet. 01
2 Gen. et sp. indet. 02
Gen. et sp. indet. 02
2 Gen. et sp. indet. 03
Gen. et sp. indet. 03
2 Gen. et sp. indet. 04
Gen. et sp. indet. 04
2 Gen. et sp. indet. 05
Gen. et sp. indet. 05
2 Gen. et sp. indet. 06
Gen. et sp. indet. 06
1 Gen. et sp. indet. 07
Gen. et sp. indet. 07
1 Gen. et sp. indet. 08
Gen. et sp. indet. 08
1 Gen. et sp. indet. 09
Gen. et sp. indet. 09
4 Gen. et sp. indet. 10
Gen. et sp. indet. 10
4 Synoeca cyanea
Synoeca cyanea