Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Diptera

Europa
1 Eristalinus taeniops
Eristalinus taeniops
4 Eristalis tenax Gnojka wytrwała
Eristalis tenax
1 Gen. et sp. indet.
Gen. et sp. indet.
4 Lucilia sp.
Lucilia sp.
3 Myathropa florea Kwiatówka zmierzchnicowata
Myathropa florea
4 Sphaerophoria scripta
Sphaerophoria scripta
2 Villa sp.
Villa sp.
Ameryka Północna
2 Chrysopilus thoracicus
Chrysopilus thoracicus
1 Condylostylus sp.
Condylostylus sp.