Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Gaviiformes

Ameryka Północna
6 Gavia immer Nur lodowiec
Gavia immer