Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Caprimulgiformes

Ameryka Południowa
2 Nyctidromus nigrescens Lelkowiec żałobny
Nyctidromus nigrescens