Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Characiformes

Ameryka Południowa
4 Brycon microlepis
Brycon microlepis
1 Leporinus sp. 1
Leporinus sp. 1
1 Leporinus sp. 2
Leporinus sp. 2
3 Prochilodus lineatus
Prochilodus lineatus