Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Procellariiformes

Europa
6 Calonectris diomedea Burzyk żółtodzioby
Calonectris diomedea