Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Equisetales

Europa
3 Equisetum sylvaticum Skrzyp leśny
Equisetum sylvaticum
Ameryka Północna
4 Equisetum hyemale Skrzyp zimowy
Equisetum hyemale