Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Stylommatophora

Europa
1 Arion sp.
Arion sp.
1 Cepaea nemoralis Wstężyk gajowy
Cepaea nemoralis
2 Cornu aspersum
Cornu aspersum
4 Helix pomatia Ślimak winniczek
Helix pomatia
2 Limax cinereoniger Pomrów czarniawy
Limax cinereoniger
3 Otala lactea
Otala lactea
11 Theba pisana
Theba pisana
Ameryka Północna
3 Cepaea nemoralis Wstężyk gajowy
Cepaea nemoralis