Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Peltigerales

Europa
2 Lobaria sp. Granicznik
Lobaria sp.
4 Peltigera sp. Pawężnica
Peltigera sp.