Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Pezizales

Europa
4 Morchella conica Smardz stożkowaty
Morchella conica
2 Morchella elata Smardz wyniosły
Morchella elata
2 Tarzetta sp.
Tarzetta sp.
Ameryka Północna
1 Morchella elata Smardz wyniosły
Morchella elata