Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Macrodasyida

Europa
4 Diplodasys caudatus
Diplodasys caudatus
2 Thaumastoderma renaudae
Thaumastoderma renaudae
4 Turbanella multidigitata
Turbanella multidigitata
10 Xenodasys sanctigoulveni
Xenodasys sanctigoulveni