Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Pandanales

Ameryka Południowa
11 Vellozia squamata
Vellozia squamata