Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Mantodea

Europa
5 Mantis religiosa Modliszka zwyczajna
Mantis religiosa
Ameryka Południowa
2 Gen. et sp. indet. 1
Gen. et sp. indet. 1
3 Gen. et sp. indet. 2
Gen. et sp. indet. 2
1 Gen. et sp. indet. 3
Gen. et sp. indet. 3