Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Osteoglossiformes

Ameryka Południowa
5 Arapaima gigas Arapaima
Arapaima gigas