Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Hymenochaetales

Ameryka Północna
3 Phellinus tremulae Czyreń osikowy
Phellinus tremulae