Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Polytrichales

Europa
3 Polytrichum commune Płonnik pospolity
Polytrichum commune