Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Salviniales

Ameryka Południowa
5 Salvinia sp.
Salvinia sp.