Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Polypodiales

Europa
2 Asplenium scolopendrium Języcznik zwyczajny
Asplenium scolopendrium
4 Cyrtomium falcatum Paprotnik sierpowaty
Cyrtomium falcatum
Ameryka Południowa
5 Pteridium aquilinum Orlica pospolita
Pteridium aquilinum