Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Rosales

Europa
6 Crataegus sp. Głóg
Crataegus sp.
5 Fragaria vesca Poziomka pospolita
Fragaria vesca
8 Geum rivale Kuklik zwisły
Geum rivale
4 Prunus padus Czeremcha zwyczajna
Prunus padus
8 Prunus spinosa Śliwa tarnina
Prunus spinosa
10 Rosa canina Róża dzika
Rosa canina
14 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity
Sorbus aucuparia
Ameryka Północna
3 Rubus odoratus Jeżyna pachnąca
Rubus odoratus
Ameryka Południowa
4 Acaena ovalifolia
Acaena ovalifolia