Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Rheiformes

Ameryka Południowa
5 Rhea americana Nandu szare
Rhea americana