Mapa taksonów

Gatunki z rzędu Laminariales

Ameryka Południowa
3 Macrocystis pyrifera Wielkomorszcz gruszkonośny
Macrocystis pyrifera