Okrytonasienne jednoliścienne

Fotografie okrytonasiennych jednoliściennych (ponad 150 gatunków z 25 rodzin i 7 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Ameryki Południowej, Europy i Ameryki Północnej.

Poales: trawy

Poales: turzyce

Poales: bromelie

Poales: pozostałe

Alismatales (żabieńcowate)

Arecales (palmowce)

Asparagales (amarylkowce)

Commelinales (komelinowce)

Liliales (liliowce)

Pandanales (pandanowce)

Dowiedz się więcej

Trawy, turzyce i sity Ontario: Ontario Grasses, Sedges & Rushes

Rośliny kwiatowe Ontario: Ontario Wildflowers