Widłaki

Ameryka Północna Pokaż tylko z tego kontynentu
4 Spinulum annotinum Widłak jałowcowaty
Spinulum annotinum
Ameryka Południowa Pokaż tylko z tego kontynentu
3 Gen. et sp. indet.
Gen. et sp. indet.