Grzyby, porosty

Fotografie grzybów i porostów (ponad 110 gatunków z 48 rodzin i 22 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Agaricales (pieczarkowce)

Boletales (borowikowce)

Russulales (gołąbkowce)

Polyporales

Grzyby pozostałe

Porosty