Grzyby, porosty

Fotografie grzybów i porostów (ponad 90 gatunków z 40 rodzin i 19 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej.

Boletales (borowikowce)

Agaricales (pieczarkowce)

Russulales (gołąbkowce)

Polyporales

Grzyby pozostałe

Porosty