Grzyby, porosty

Fotografie grzybów i porostów (ponad 100 gatunków z 46 rodzin i 22 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Agaricales (pieczarkowce)

Boletales (borowikowce)

Russulales (gołąbkowce)

Polyporales

Grzyby pozostałe

Porosty