Grzyby, porosty

Fotografie grzybów i porostów (ponad 100 gatunków z 42 rodzin i 20 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Boletales (borowikowce)

Agaricales (pieczarkowce)

Russulales (gołąbkowce)

Polyporales

Grzyby pozostałe

Porosty