Blaszkodziobe

Fotografie ponad 40 gatunków Anseriformes wykonane w wolnej przyrodzie Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Europy.
Europa Pokaż tylko z tego kontynentu
8 Anas platyrhynchos Krzyżówka
Anas platyrhynchos
3 Anas querquedula Krakwa
Anas querquedula
7 Anser albifrons Gęś białoczelna
Anser albifrons
6 Anser anser Gęgawa
Anser anser
3 Anser fabalis Gęś zbożowa
Anser fabalis
9 Bucephala clangula Gągoł
Bucephala clangula
4 Cygnus columbianus bewickii Łabędź mały
Cygnus columbianus bewickii
8 Cygnus cygnus Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
9 Cygnus olor Łabędź niemy
Cygnus olor
3 Mareca penelope Świstun (zwyczajny)
Mareca penelope
7 Mareca strepera Krakwa
Mareca strepera
Pokaż więcej
Ameryka Północna Pokaż tylko z tego kontynentu
6 Aix sponsa Karolinka
Aix sponsa
2 Anas acuta Rożeniec (zwyczajny)
Anas acuta
3 Anas crecca carolinensis Cyraneczka karolińska
Anas crecca carolinensis
9 Anas platyrhynchos Krzyżówka
Anas platyrhynchos
5 Anas rubripes Brązówka
Anas rubripes
7 Anser caerulescens Śnieżyca duża
Anser caerulescens
5 Aythya americana Głowienka preriowa
Aythya americana
2 Aythya collaris Czerniczka
Aythya collaris
3 Aythya marila Ogorzałka (zwyczajna)
Aythya marila
3 Aythya valisineria Głowienka długodzioba
Aythya valisineria
13 Branta canadensis Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Pokaż więcej
Ameryka Południowa Pokaż tylko z tego kontynentu
6 Amazonetta brasiliensis Amazonetka
Amazonetta brasiliensis
5 Anas flavirostris Cyraneczka żółtodzioba
Anas flavirostris
1 Anas georgica Rożeniec żółtodzioby
Anas georgica
4 Anas platalea Płaskonos jasnogłowy
Anas platalea
3 Cairina moschata Piżmówka
Cairina moschata
2 Chauna torquata Skrzydłoszpon obrożny
Chauna torquata
8 Chloephaga picta Magelanka zmienna
Chloephaga picta
6 Coscoroba coscoroba koskoroba
Coscoroba coscoroba
6 Cygnus melancoryphus Łabędź czarnoszyi
Cygnus melancoryphus
5 Dendrocygna autumnalis Drzewica czarnobrzucha
Dendrocygna autumnalis
1 Dendrocygna viduata Drzewica białolica
Dendrocygna viduata
Pokaż więcej