Santalales (sandałowce)

Europa Pokaż tylko z tego kontynentu
7 Viscum album Jemioła pospolita
Viscum album
Ameryka Południowa Pokaż tylko z tego kontynentu
5 Misodendrum punctulatum
Misodendrum punctulatum
4 Misodendrum sp.
Misodendrum sp.
10 Psittacanthus robustus
Psittacanthus robustus