Grzebiące

Europa Pokaż tylko z tego kontynentu
1 Alectoris rufa Góropatwa czerwona
Alectoris rufa
3 Perdix perdix Kuropatwa (zwyczajna)
Perdix perdix
2 Phasianus colchicus Bażant (zwyczajny)
Phasianus colchicus
Ameryka Północna Pokaż tylko z tego kontynentu
8 Bonasa umbellus Cieciornik
Bonasa umbellus
5 Falcipennis canadensis Borowiak kanadyjski
Falcipennis canadensis
17 Meleagris gallopavo Indyk zwyczajny
Meleagris gallopavo
Ameryka Południowa Pokaż tylko z tego kontynentu
4 Crax fasciolata Czubacz gołolicy
Crax fasciolata
3 Ortalis canicollis Czakalaka bura
Ortalis canicollis
3 Pauxi tuberosa Czubacz brzytwodzioby
Pauxi tuberosa
3 Penelope obscura Penelopa ciemnonoga
Penelope obscura