Kręgowce, pozostałe

Fotografie gadów, płazów i ryb wykonane w wolnej przyrodzie Ameryki Południowej, Europy i Ameryki Północnej.

Gady łuskonośne

Żółwie

Krokodyle

Płazy

Ryby