Ssaki

Fotografie ssaków (ponad 60 gatunków z 31 rodzin i 11 rzędów) wykonane w wolnej przyrodzie Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy.

Naczelne

Drapieżne

Parzystokopytne

Gryzonie

Szczerbaki

Jeżokształtne

Zającokształtne

Nietoperze

Walenie

Torbacze