Rośliny, pozostałe

Fotografie roślin (okrytonasienne dwu- i jednoliścienne w innych sekcjach) wykonane w wolnej przyrodzie Ameryki Południowej, Europy i Ameryki Północnej.

Okrytonasienne, pozostałe

Nagonasienne

Paprocie

Widłaki

Skrzypy

Mszaki

Wątrobowce

Zielenice