Mapa dos táxons

Espécies da família Noctuidae

Europe
1 Abrostola triplasia
Abrostola triplasia
1 Acontia lucida
Acontia lucida
1 Actinotia polyodon
Actinotia polyodon
3 Autographa gamma
Autographa gamma
3 Cucullia fraudatrix
Cucullia fraudatrix
3 Cucullia sp.
Cucullia sp.
2 Diachrysia chrysitis
Diachrysia chrysitis
1 Lacanobia thalassina
Lacanobia thalassina
3 Lateroligia ophiogramma
Lateroligia ophiogramma
2 Macdunnoughia confusa
Macdunnoughia confusa
1 Noctua pronuba
Noctua pronuba
2 Phlogophora meticulosa
Phlogophora meticulosa
3 Plusia festucae
Plusia festucae
1 Staurophora celsia
Staurophora celsia
2 Tholera decimalis
Tholera decimalis
2 Trachea atriplicis
Trachea atriplicis
1 Xestia c-nigrum
Xestia c-nigrum
América do Norte
2 Acronicta americana
Acronicta americana
1 Alypia octomaculata
Alypia octomaculata
América do Sul
1 Letis mycerina
Letis mycerina
1 Letis occidua
Letis occidua
1 Xanthopastis timais
Xanthopastis timais