Taxa map

Species of the family Erebidae

Europe
6 Arctia caja Garden tiger moth
Arctia caja
1 Arctornis l-nigrum Black V moth
Arctornis l-nigrum
6 Catocala nupta Red underwing
Catocala nupta
1 Euproctis similis Yellow-tail
Euproctis similis
2 Leucoma salicis White satin moth
Leucoma salicis
10 Lymantria dispar Gypsy moth
Lymantria dispar
1 Lymantria monacha Black arches (=nun moth)
Lymantria monacha
2 Miltochrista miniata Rosy footman
Miltochrista miniata
1 Phragmatobia fuliginosa Ruby tiger
Phragmatobia fuliginosa
2 Spilosoma lubricipeda White ermine
Spilosoma lubricipeda
North America
2 Arctia caja Garden tiger moth
Arctia caja
4 Ctenucha virginica Virginia Ctenucha
Ctenucha virginica
1 Euclidia cuspidea Toothed somberwing
Euclidia cuspidea
1 Haploa lecontei Leconte's haploa
Haploa lecontei
11 Lymantria dispar Gypsy moth
Lymantria dispar
2 Pyrrharctia isabella Isabella tiger moth
Pyrrharctia isabella
1 Scoliopteryx libatrix Herald
Scoliopteryx libatrix