Leptotes pirithous

Leptotes pirithous
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Leptotes pirithous (L.) Lang's short-tailed blue
Portugal, Porto.
11/11/2017
TE128'01-171111015'JJK
All from this album
Leptotes pirithous Leptotes pirithous