Rzeki, jeziora, stawy

Gatunki zwierząt i roślin spotykane w rzekach, jeziorach i stawach w Polsce.
7 Podiceps cristatus Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
7 Hottonia palustris Okrężnica bagienna
Hottonia palustris
4 Rana arvalis Żaba moczarowa
Rana arvalis
6 Nymphaea alba Grzybień biały
Nymphaea alba
4 Calopteryx splendens Świtezianka błyszcząca
Calopteryx splendens
8 Ardea cinerea Czapla siwa
Ardea cinerea
9 Cygnus olor Łabędź niemy
Cygnus olor
8 Cygnus cygnus Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
4 Cygnus columbianus bewickii Łabędź mały
Cygnus columbianus bewickii
8 Anas platyrhynchos Krzyżówka
Anas platyrhynchos
3 Anas querquedula Krakwa
Anas querquedula
3 Mareca penelope Świstun (zwyczajny)
Mareca penelope
6 Anser anser Gęgawa
Anser anser
6 Mergus merganser Nurogęś
Mergus merganser
10 Fulica atra Łyska (zwyczajna)
Fulica atra
20 Chroicocephalus ridibundus (Mewa) śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
5 Sterna hirundo Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
11 Chlidonias leucopterus Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
7 Chlidonias hybrida Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
8 Tringa totanus Krwawodziób
Tringa totanus
3 Tringa glareola Łęczak
Tringa glareola
2 Charadrius dubius Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
4 Circus aeruginosus Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
11 Phalacrocorax carbo Kormoran (zwyczajny)
Phalacrocorax carbo
4 Acrocephalus arundinaceus Trzciniak (zwyczajny)
Acrocephalus arundinaceus
3 Emberiza schoeniclus Potrzos (zwyczajny)
Emberiza schoeniclus
7 Natrix natrix Zaskroniec zwyczajny
Natrix natrix
3 Calopteryx virgo Świtezianka dziewica
Calopteryx virgo
3 Coenagrion pulchellum Łątka wczesna
Coenagrion pulchellum
2 Libellula quadrimaculata Ważka czteroplama
Libellula quadrimaculata
4 Sympetrum flaveolum Szablak żółty
Sympetrum flaveolum
2 Gen. et sp. indet. 2
Gen. et sp. indet. 2
3 Gen. et sp. indet. 1
Gen. et sp. indet. 1
2 Gen. et sp. indet. 2 Jętka
Gen. et sp. indet. 2
3 Potamogeton natans Rdestnica pływająca
Potamogeton natans
4 Hydrocharis morsus-ranae Żabiściek pływający
Hydrocharis morsus-ranae
6 Sagittaria sagittifolia Strzałka wodna
Sagittaria sagittifolia
6 Stratiotes aloides Osoka aloesowata
Stratiotes aloides
6 Typha latifolia Pałka szerokolistna
Typha latifolia
7 Iris pseudacorus Kosaciec żółty
Iris pseudacorus
5 Nuphar lutea Grążel żółty
Nuphar lutea