Przy karmniku

Gatunki ptaków i ssaków odwiedzających karmniki w Europie.
4 Chloris chloris Dzwoniec (zwyczajny)
Chloris chloris
6 Passer domesticus Wróbel (zwyczajny)
Passer domesticus
6 Spinus spinus Czyż (zwyczajny)
Spinus spinus
8 Sciurus vulgaris Wiewiórka pospolita
Sciurus vulgaris
9 Cyanistes caeruleus Modraszka (zwyczajna)
Cyanistes caeruleus
8 Parus major Bogatka
Parus major
3 Poecile palustris Sikora uboga
Poecile palustris
7 Sitta europaea Kowalik zwyczajny
Sitta europaea
6 Passer montanus Mazurek
Passer montanus
1 Coccothraustes coccothraustes Grubodziób (zwyczajny)
Coccothraustes coccothraustes
4 Dendrocopos major Dzięcioł duży
Dendrocopos major
3 Dendrocoptes medius Dzięcioł średni
Dendrocoptes medius