Melanargia galathea

Melanargia galathea
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Melanargia galathea (L.) Marbled white
Polska, Podlaskie, Biebrzański Park Narodowy.
6/29/2018
TE136'02-180629077'JJK
All from this album
Melanargia galathea Melanargia galathea Melanargia galathea