Apodemus agrarius

Apodemus agrarius
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Apodemus agrarius (Pallas) Striped field mouse
Polska, Mazowieckie, Warszawa.
7/22/2012
CE002'01-120722001'JJK
All from this album
Apodemus agrarius Apodemus agrarius Apodemus agrarius