Xylaria polymorpha

Xylaria polymorpha
Send comments
Name
e-mail
Comments
Cancel
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Dead man's fingers
Polska, Podlaskie, Białowieski Park Narodowy.
8/14/2014
FE029'01-140814037'JJK
Det. Arek Szymura
All from this album
Xylaria polymorpha