Zmienność w obrębie gatunku

Przykłady różnic w wyglądzie osobników tego samego gatunku, mające podłoże genetyczne lub środowiskowe.
Dymorfizm płciowy I
Dymorfizm płciowy I
Dymorfizm płciowy II
Dymorfizm płciowy II
Zmienność osobnicza
Zmienność osobnicza
Okresowe zmiany w upierzeniu ptaków
Okresowe zmiany w upierzeniu ptaków