Carden Alvar Fotografie z kompleksu obszarów chronionych Carden Alvar, Ontario, Kanada.

Carden Alvar
Prześlij komentarz
Imię i nazwisko
e-mail
Komentarz
Anuluj
Carden Alvar
Canada, Ontario.
08.07.2022
RN014'01-220708027'JJK.jpg
Wszystkie z tego albumu
Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar Carden Alvar
Dowiedz się więcej

Obszar środowisk trawiastych typu alvar (en), z cienką warstwą gleby na podłożu wapiennym lub wręcz bez gleby, objęty ochroną o zróżnicowanym statusie (Carden Alvar Provincial Park, Carden Alvar Important Bird & Biodiversity Area oraz chronione tereny prywatne). Teren chroniony Carden Alvar obejmuje również sąsiadujące mokradła i lasy.