Miasto

Gatunki zwierząt i roślin często spotykane w miastach Europy Środkowej.
4 Apus apus Jerzyk (zwyczajny)
Apus apus
5 Taraxacum officinale Mniszek pospolity
Taraxacum officinale
8 Parus major Bogatka
Parus major
7 Viscum album Jemioła pospolita
Viscum album
20 Chroicocephalus ridibundus (Mewa) śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
8 Anas platyrhynchos Krzyżówka
Anas platyrhynchos
8 Cygnus olor Łabędź niemy
Cygnus olor
10 Fulica atra Łyska (zwyczajna)
Fulica atra
4 Columba palumbus Grzywacz
Columba palumbus
5 Streptopelia decaocto Sierpówka
Streptopelia decaocto
4 Picus viridis Dzięcioł zielony
Picus viridis
8 Fringilla coelebs coelebs Zięba (zwyczajna)
Fringilla coelebs coelebs
4 Chloris chloris Dzwoniec (zwyczajny)
Chloris chloris
7 Sturnus vulgaris vulgaris Szpak
Sturnus vulgaris vulgaris
9 Cyanistes caeruleus Modraszka (zwyczajna)
Cyanistes caeruleus
7 Sitta europaea Kowalik zwyczajny
Sitta europaea
9 Turdus merula Kos (zwyczajny)
Turdus merula
4 Turdus pilaris Kwiczoł
Turdus pilaris
3 Turdus philomelos (Drozd) śpiewak
Turdus philomelos
9 Pica pica Sroka (zwyczajna)
Pica pica
5 Corvus monedula Kawka (zwyczajna)
Corvus monedula
3 Corvus cornix Wrona siwa
Corvus cornix
5 Corvus frugilegus Gawron
Corvus frugilegus
3 Garrulus glandarius Sójka (zwyczajna)
Garrulus glandarius
6 Passer domesticus Wróbel (zwyczajny)
Passer domesticus
9 Delichon urbicum Oknówka (zwyczajna)
Delichon urbicum
3 Motacilla alba Pliszka siwa
Motacilla alba
8 Erithacus rubecula Rudzik
Erithacus rubecula
4 Phoenicurus phoenicurus Pleszka (zwyczajna)
Phoenicurus phoenicurus
8 Sciurus vulgaris Wiewiórka pospolita
Sciurus vulgaris
3 Apodemus agrarius Mysz polna
Apodemus agrarius
9 Sambucus nigra Bez czarny
Sambucus nigra
8 Acer platanoides Klon zwyczajny
Acer platanoides
14 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna
Pinus sylvestris