Taxa map

Species of the family Erebidae

Europe
6 Arctia caja Garden tiger moth
Arctia caja
6 Catocala nupta Red underwing
Catocala nupta
1 Euproctis similis Yellow-tail
Euproctis similis
2 Miltochrista miniata Rosy footman
Miltochrista miniata
1 Phragmatobia fuliginosa Ruby tiger
Phragmatobia fuliginosa
2 Spilosoma lubricipeda White ermine
Spilosoma lubricipeda
North America
2 Arctia caja Garden tiger moth
Arctia caja
1 Haploa lecontei Leconte's haploa
Haploa lecontei