Grzyby, porosty

Fotografie grzybów i porostów (ponad 70 gatunków) wykonane w wolnej przyrodzie Europy, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej.

Boletales (borowikowce)

Agaricales (pieczarkowce)

Russulales (gołąbkowce)

Polyporales

Grzyby pozostałe

Porosty